Mobiele puinbreekinstallatie voor de sloop industrie

Tegenwoordig kunnen vrijgekomen materialen bij de sloop zoveel mogelijk worden gerecycled. Dit kan op locatie met een mobiele puinbreekinstallatie.